^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

KARATE i kickboxing

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA - OYAMA KARATE - KICKBOXING

Egzaminy klubowe na stopnie kyu

 
Egzaminy na stopnie uczniowskie KYU

 1.  Egzaminy na stopnie kyu są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi,  zamieszczonymi  w  oficjalnym  informatorze  OYAMA  Polskiej  Federacji  Karate.  Egzaminy  na  stopnie  od 10 kyu do 5 kuy junior odbywają się w poszczególnych grupach treningowych w wyznaczonych sesjach egzaminacyjnych. Na stopnie od 5 kyu (5 kyu senior) do 1 kyu są przeprowadzane w roku szkoleniowym dwa egzaminy centralne dla kandydatów ze wszystkich sekcji klubu. Miejsce i termin egzaminu będą każdorazowo ogłaszane i wpisane do Kalendarium.

2.  Egzaminatorami klubowymi, uprawnionymi do nadawania stopni w imieniu OYAMA Polskiej Federacji Karate, są: Shihan Ryszard Żółty 5 dan oraz Shihan Mirosław Osika 5 dan. Egzaminatorzy mogą zlecić przeprowadzenie egzaminu instruktorowi danej grupy treningowej.

3.  Pełna odpowiedzialność za przygotowanie i dopuszczenie kandydata do egzaminu spoczywa na jego instruktorze. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w treningu.

4.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

- posiadanie aktualnej karty członkowskiej OYAMA PFK,

- opłacenie dotychczasowych miesięcznych rat klubowej składki członkowskiej,

- wpłacenie składki egzaminacyjnej na konto Klubu,

- złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w egzaminie i posiadanie zaświadczenia od lekarza sportowego (dotyczy osób, które ukończyły 14 lat od stopnia 5 kyu).

5.  Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK w całej Polsce obowiązują jednakowe składki egzaminacyjne w wysokości:

od 10 kyu do 5 kyu (5 kyu senior)

-

100 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

-

120 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

-

140 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

-

160 zł.

1 kyu (ukończone 16 lat)

-

240 zł.

6.  Każdy kandydat na egzaminie centralnym ma obowiązek posiadać:

- kompletne, czyste białe kimono z obydwoma uczniowskimi znakami organizacyjnymi i właściwy pas,

- komplet ochraniaczy osobistych wymaganych w Semi-knockdown (w tym: ochraniacze goleń-stopa, napięstniki, wkładkę na zęby, dodatkowo: kobiety/dziewczęta - ochraniacz na piersi, mężczyźni/chłopcy - suspensorium; organizator zabezpiecza kaski.

7.  Osoba, która nie zda testu technicznego, może nie być dopuszczona do części praktycznej (walki). Egzamin poprawkowy może zdać przed egzaminatorem klubowym po minimum miesięcznym okresie. Osoba ta ma rok kalendarzowy na zdanie bezpłatnego egzaminu poprawkowego. Po tym terminie przystępuje do testu dokonując ponownego zgłoszenia i opłaty za egzamin.

8.  Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

 

Zarząd MKS KOYAMA            

 

OYAMA KARATE

R2
baner pion
Kraków
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA