^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

OYAMA KARATE

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

-------- MKS KOYAMA -------- ------ OYAMA KARATE -------

LOGO_KOYAMA.jpg

------ SPORT PRZECIW ------ ------ WYKLUCZENIOM -------

logo sport_p_w.jpg

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

Egzaminy klubowe na stopnie kyu

 
Egzaminy w sezonie 2017/2018

 1.  Egzaminy na stopnie kyu są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi,  zamieszczonymi  w  oficjalnym  informatorze  OYAMA  Polskiej  Federacji  Karate.  Egzaminy  na  stopnie  od 10 kyu do 5 kuy junior odbędą się w poszczególnych grupach treningowych w trzech sesjach: zimowej (11-22 XII 2017), wiosennej (19-28 III 2018) i letniej (4-15 VI 2018). Na stopnie od 5 kyu (5 kyu senior) do 3 kyu (dla ćwiczących poniżej 14 lat do 2 kyu senior) zostaną przeprowadzone dwa egzaminy centralne dla kandydatów ze wszystkich sekcji klubu w terminach: 19 I 2018 oraz 15 VI 2018. Odbędą się one w sali gimnastycznej SP nr 26 przy ul. Krasickiego 34 (sekcja MATECZNY) o godz. 17:30.

2.  Egzaminatorami klubowymi, uprawnionymi do nadawania stopni w imieniu OYAMA Polskiej Federacji Karate, są: Shihan Ryszard Żółty 5 dan oraz Sensei Mirosław Osika 4 dan.

3.  Pełna odpowiedzialność za przygotowanie i dopuszczenie kandydata do egzaminu spoczywa na jego instruktorze. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w treningu.

4.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

- posiadanie aktualnej karty członkowskiej OYAMA PFK,

- opłacenie dotychczasowych miesięcznych rat klubowej składki członkowskiej,

- wpłacenie do instruktora składki egzaminacyjnej (gotówką),

- złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w egzaminie i posiadanie zaświadczenia od lekarza sportowego (dotyczy osób, które ukończyły 14 lat od stopnia 5 kyu).

5.  Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 29.08.2009r. w całej Polsce obowiązują jednakowe składki egzaminacyjne w wysokości:

10 kyu (pierwszy egzamin dla początkujących)

-

60 zł.

od 9 kyu do 5 kyu (5 kyu senior)

-

60 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

-

70 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

-

90 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

-

110 zł.

1 kyu (ukończone 16 lat)

-

210 zł.

6.  Każdy kandydat na egzaminie centralnym ma obowiązek posiadać:

- kompletne, czyste białe kimono z obydwoma uczniowskimi znakami organizacyjnymi i właściwy pas,

- komplet ochraniaczy osobistych wymaganych w Semi-knockdown (w tym: ochraniacze goleń-stopa, napięstniki, wkładkę na zęby, dodatkowo: kobiety/dziewczęta - ochraniacz na piersi, mężczyźni/chłopcy - suspensorium; organizator zabezpiecza kaski.

7.  Osoba, która nie zda testu technicznego, może nie być dopuszczona do części praktycznej. Egzamin poprawkowy może zdać przed egzaminatorem klubowym po minimum miesięcznym okresie. Osoba ta ma rok kalendarzowy na zdanie bezpłatnego egzaminu poprawkowego. Po tym terminie przystępuje do testu dokonując ponownego zgłoszenia i opłaty za egzamin.

8.  Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

 

Zarząd MKS KOYAMA            

 

OYAMA KARATE

baner pion
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA