^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

OYAMA KARATE

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

SKŁADKI

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

MKS KOYAMA W SEZONIE 2020/2021 *

 

1.  Do udziału w treningach organizowanych przez Małopolski Klub Sportowy KOYAMA uprawnieni są członkowie Klubu, czyli osoby, które złożyły deklarację członkowską oraz mają na bieżąco uregulowaną składkę członkowską.

2.  Składka członkowska płatna jest w miesięcznych ratach, które uwzględniają wszystkie dni wolne, święta i ferie. Tym samym składki nie są zależne od ilości treningów w miesiącu – są stałe i obowiązkowe.

3.  Składka członkowska dla osób ćwiczących dwa razy w tygodniu wynosi 110 zł miesięcznie, a w lutym z racji ferii zimowych –  60 zł.

     Osoby ćwiczące raz w tygodniu opłacają składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.

4.  Wysokość miesięcznej składki członkowskiej jest niezależna od ilości oraz przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w naszym klubie.

5.  W razie długotrwałej uzasadnionej nieobecności istnieje możliwość obniżenia składki po uprzednim uzgodnieniu z biurem klubu.

6.  Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca wyłącznie na konto Klubu o numerze: 03 8589 0006 0000 0026 1948 0001. Jako tytuł przelewu wpisujemy dokładnie treść: imię i nazwisko, nazwa sekcji, składka członkowska za miesiąc ... (np.: Jan Nowak – Ruczaj - składka członkowska za październik). Ze względu na przepisy księgowe prosimy nie używać innych sformułowań typu: „za treningi” czy „czesne”.

7.  W sytuacji braku składki będą wysyłane mailowe przypomnienia.

8.  Promujemy udział rodzeństwa i rodziców w treningach karate. W przypadku dwóch osób z rodziny miesięczna rata składki od każdego ćwiczącego jest niższa o 10 zł, w przypadku 3 (lub więcej) osób – o 20 zł.

9. Coroczna, jednorazowa składka klubowa i licencyjna na rzecz OYAMA PFK  wynosi 50 zł. Należy ją wpłacić na konto Klubu z dopiskiem: licencja indywidualna. Jednocześnie czytelnie wypełnioną deklarację członkowską Klubu należy przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia - najpóźniej do 31 X.

10. Egzaminy na stopnie kyu odbędą się w trzech sesjach dla grup początkujących (grudzień, marzec, czerwiec) i dwóch sesjach dla grup zaawansowanych (styczeń i czerwiec). Opłaty za udział w egzaminach należy wpłacać na konto Klubu przed egzaminem z dopiskiem: składka egzaminacyjna.

11. Wysokość składek egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA PFK. Obecnie wynoszą one: od 10 kyu do 5S/5 kyu – 70 zł, 4 kyu – 80 zł, 3 kyu – 100 zł, 2 kyu – 120 zł,  1 kyu – 220 zł.

12.  Wszelkie komunikaty dotyczące funkcjonowania Klubu będą zamieszczane na klubowej stronie internetowej.

 

ZARZĄD MKS KOYAMA

 

*  Powyższy regulamin dotyczy krakowskich sekcji MKS KOYAMA:

RUCZAJ, KURDWANÓW, KURDWANÓW II, KLINY, PROKOCIM, WOLA DUCHACKA, MATECZNY.

 

     Regulamin składek członkowskich dla sekcji Dobczyce i Myślenice znajduje się tutaj.

 

OYAMA KARATE

R2
baner pion
Kraków
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA