^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

OYAMA KARATE

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

-------- MKS KOYAMA -------- ------ OYAMA KARATE -------

LOGO_KOYAMA.jpg

------ SPORT PRZECIW ------ ------ WYKLUCZENIOM -------

logo s_p_w_medal.jpg

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

SKŁADKI

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

MKS KOYAMA W SEZONIE 2016/2017

 

1.  Do udziału w treningach organizowanych przez Małopolski Klub Sportowy KOYAMA uprawnieni są członkowie Klubu, czyli osoby, które złożyły deklarację członkowską oraz mają na bieżąco uregulowaną składkę członkowską.

2.  Roczna składka członkowska dla osób ćwiczących w grupach początkujących (pierwszy rok treningów) oraz w sekcjach: Dobczyce, Myślenice, Wiśniowa wynosi 750 zł i płatna jest w miesięcznych ratach po 80 zł, za wyjątkiem września – 60 zł i lutego - 50 zł.

    Roczna składka członkowska dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych wynosi 840 zł.
Płatna jest w miesięcznych ratach po 90 zł (we wrześniu – 70 zł, w lutym - 50 zł). Miesięczna rata dla osób biorących udział w treningach trzy razy w tygodniu wynosi 100 zł (we wrześniu – 70 zł i w lutym – 50 zł).

3.  Składka roczna i jej miesięczne raty są stałe. Uwzględniają wszystkie dni wolne, święta i ferie. Tym samym nie są zależne od ilości treningów w miesiącu.

4.  W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki. W razie nieobecności trwającej minimum 2 tygodnie w sposób ciągły istnieje możliwość obniżenia raty miesięcznej po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.

5.  W przypadku krótszych nieobecności na treningach ćwiczący zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności.

6.  Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w naszym klubie.

7.  Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca (za wyjątkiem września) wyłącznie na konto Klubu o numerze:                       03 8589 0006 0000 0026 1948 0001.
Jako tytuł przelewu wpisujemy dokładnie treść: imię i nazwisko, nazwa sekcji, składka członkowska za miesiąc ... (np.: "Jan Matejko – Ruczaj - składka członkowska za październik. Ze względu na przepisy księgowe proszę nie używać innych sformułowań typu: „za treningi” czy „czesne”.

8.  Dowód wpłaty miesięcznej raty należy okazać instruktorowi.

9. Promujemy udział rodzeństwa i rodziców w treningach karate. W przypadku dwóch osób z rodziny miesięczna rata składki od każdego ćwiczącego jest o 10 zł niższa, w przypadku 3 osób – o 20 zł niższa.

10. Coroczną, jednorazową składkę klubową i członkowską na rzecz OYAMA PFK w wysokości 30 zł należy przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia wraz z czytelnie wypełnionymi deklaracjami Federacji i Klubu najpóźniej do 31 października.

11. Egzaminy na stopnie kyu odbędą się w trzech sesjach w ciągu roku szkoleniowego (w grudniu, marcu i czerwcu). Opłaty za udział w egzaminach należy wpłacać gotówką do instruktora przed egzaminem.

12. Wysokość składek egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA PFK. Obecnie wynoszą one: od 10 do 5S/5 kyu – 60 zł, 4 kyu – 70 zł, 3 kyu – 90 zł, 2 kyu – 110 zł,  1 kyu – 210 zł.

 

ZARZĄD MKS KOYAMA

OYAMA KARATE

baner pion
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA