^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

OYAMA KARATE

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

-------- MKS KOYAMA -------- ------ OYAMA KARATE -------

OYAMA_2.jpg

------ SPORT PRZECIW ------ ------ WYKLUCZENIOM -------

logo s_p_w_medal.jpg

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

SKŁADKI

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

MKS KOYAMA W SEZONIE 2018/2019 *

 

1.  Do udziału w treningach organizowanych przez Małopolski Klub Sportowy KOYAMA uprawnieni są członkowie Klubu, czyli osoby, które złożyły deklarację członkowską oraz mają na bieżąco uregulowaną składkę członkowską.

2.  Składka członkowska płatna jest w miesięcznych, stałych ratach, które uwzględniają wszystkie dni wolne, święta i ferie. Tym samym składki nie są zależne od ilości treningów w miesiącu.

3.  Składka członkowska dla osób ćwiczących w grupach początkujących (pierwszy rok treningów) wynosi 90 zł miesięcznie (wyjątek: wrzesień i czerwiec – po 70 zł oraz styczeń - 50 zł).

     Składka członkowska dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych wynosi  100 zł miesięcznie (we wrześniu i czerwcu – po 80 zł, w styczniu - 50 zł).

     Osoby ćwiczące raz w tygodniu opłacają składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.

4.  W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki. W razie nieobecności trwającej minimum 2 tygodnie w sposób ciągły istnieje możliwość obniżenia raty miesięcznej po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem lub biurem klubu.

5.  W przypadku krótszych nieobecności na treningach ćwiczący zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności.

6.  Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w naszym klubie.

7.  Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca (z wyjątkiem września) wyłącznie na konto Klubu o numerze: 03 8589 0006 0000 0026 1948 0001. Jako tytuł przelewu wpisujemy dokładnie treść: imię i nazwisko, nazwa sekcji, składka członkowska za miesiąc ... (np.: Jan Nowak – Ruczaj - składka członkowska za październik). Ze względu na przepisy księgowe prosimy nie używać innych sformułowań typu: „za treningi” czy „czesne”.

8.  Dowód wpłaty miesięcznej raty należy okazać instruktorowi.

9.  Promujemy udział rodzeństwa i rodziców w treningach karate. W przypadku dwóch osób z rodziny miesięczna rata składki od każdego ćwiczącego jest niższa o 10 zł, w przypadku 3 (lub więcej) osób – o 20 zł.

10. Coroczną, jednorazową składkę klubową i członkowską na rzecz OYAMA PFK w łącznej wysokości 40 zł należy przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją członkowską MKS KOYAMA najpóźniej do 31 października.

11. Egzaminy na stopnie kyu odbędą się w trzech sesjach w ciągu roku szkoleniowego (w grudniu, w marcu i w czerwcu). Opłaty za udział w egzaminach należy wpłacać gotówką do instruktora przed egzaminem.

12. Wysokość składek egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA PFK. Obecnie wynoszą one: od 10 kyu do 5S/5 kyu – 70 zł, 4 kyu – 80 zł, 3 kyu – 100 zł, 2 kyu – 120 zł,  1 kyu – 220 zł.

 

ZARZĄD MKS KOYAMA

 

*  Powyższy regulamin dotyczy krakowskich sekcji MKS KOYAMA, dla pozostałych znajduje się poniżej.

 

     Składki członkowskie dla sekcji: Dobczyce i Myślenice

 

OYAMA KARATE

baner pion
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA