^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

KARATE i kickboxing

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA - OYAMA KARATE - KICKBOXING

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE DLA ĆWICZĄCYCH W SEZONIE 2022/2023

     Proponujemy i polecamy wszystkim ćwiczącym, uczniom szkół podstawowych, średnich lub przedszkoli, przystąpienie do wspólnego ubezpieczenia grupowego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (zamiast ubezpieczenia w szkole). Grupa ma charakter otwarty – do ubezpieczenia mogą przystąpić też inne osoby, np. rodzeństwo czy koledzy. Oferta ma wiele atutów zwłaszcza dla osób ćwiczących sporty walki.

     Jest to ubezpieczenie firmy Allianz (Ta sama oferta co w ubiegłym roku po połączeniu firm Aviva i Allianz oferowana jest pod marką Allianz.) dla osób uczęszczających do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, policealnych) w wieku do 25 lat. Okres ochrony trwa od 1.09.202 do 31.08.2023 na terenie całego świata - w szkole, w domu, na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie wypoczynku, podczas wakacji, ferii i innych wyjazdów. Obejmuje wyczynowe uprawianie sportu oraz sporty walki!

     Ubezpieczenie posiada bardzo szeroki zakres ochrony. Oprócz trwałego uszczerbku na zdrowiu, zawiera pobyt w szpitalu (od pierwszego dnia) z powodu nieszczęśliwego wypadku oraz choroby (także z powodu koronawirusa), koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, operacji plastycznych i odbudowy stomatologicznej, pogryzienia, ukąszenia, a także szeroki zakres usługi assistance. Do wyboru jest 6 wariantów różniących się sumami ubezpieczenia i składką. Zawodnikom biorącym udział w zawodach sportowych rekomendujemy wariant wzorowy lub celujący. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny Certyfikat. Zapewniamy również pomoc w obsłudze i załatwianiu wszelkich spraw.

      Wygodna forma przystąpienia do ubezpieczenia i zgłaszania roszczeń  - on-line.  

     W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy kliknąć w poniższy link, następnie dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia i podać dane dziecka oraz rodzica. Zostanie utworzone konto w serwisie Mój Allianz, gdzie będą wszelkie dokumenty oraz przekierowanie do wykonania przelewu składki na konto polisy. Osoby posiadające już konto Mój Allianz też powinny kliknąć w poniższy link i dopiero zalogować się do swojego profilu (osoby posiadające wcześniej konto Moja Aviva mają już zmienione na Mój Allianz). Po otwarciu formularza będzie też możliwość zapisania drugiego dziecka. Link będzie aktywny do 25.11.2022 r. Wszystkie zgłoszone osoby będą objęte ubezpieczeniem od 1 września.  Każdy uczestnik ubezpieczenia otrzyma indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie (do wygenerowania w serwisie Mój Allianz).

     Link do zawarcia umowy ubezpieczenia:  

https://twojedziecko.allianz.pl/start/?token=BCEE27FE8E34B080B80E4B747DFFD1074C1F1CA6EEB84D17B46B498DA851433E

            

     Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące ubezpieczenia w formacie PDF:

  

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia z tabelą uszczerbków

 

 

     Ulotka Twoje Dziecko - Ubezpieczenie NNW

 

 

    Informacja o dystrybutorze TUiR ALLIANZ

 

 

   Dodatkowe informacje pod nr. 501-445-554

 

OYAMA KARATE

R2
baner pion
Kraków
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA