^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

OYAMA KARATE

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

-------- MKS KOYAMA -------- ------ OYAMA KARATE -------

OYAMA_2.jpg

------ SPORT PRZECIW ------ ------ WYKLUCZENIOM -------

logo sport_p_w.jpg

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE DLA ĆWICZĄCYCH W SEZONIE 2019/2020

     Proponujemy i polecamy wszystkim ćwiczącym, uczniom szkół podstawowych, średnich lub przedszkoli, przystąpienie do wspólnego ubezpieczenia grupowego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (zamiast ubezpieczenia w szkole). Grupa ma charakter otwarty – do ubezpieczenia mogą przystąpić też inne osoby, np. rodzeństwo czy koledzy.

     Jest to ubezpieczenie firmy Aviva dla osób uczęszczających do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, policealnych) w wieku do 22 lat. Ochrona będzie ważna od 1.09.2019 do 31.08.2020 na terenie całego świata - w szkole, w domu, na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii i innych wyjazdów. Obejmuje wyczynowe uprawianie sportu oraz sporty walki.

     Ubezpieczenie posiada bardzo szeroki zakres ochrony. Oprócz trwałego uszczerbku na zdrowiu, zawiera pobyt w szpitalu (od pierwszego dnia) z powodu nieszczęśliwego wypadku oraz choroby, koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, operacji plastycznych i odbudowy stomatologicznej, pogryzienia, ukąszenia, a także szeroki zakres usługi assistance. Do wyboru są 4 warianty różniące się sumą ubezpieczenia i składką. Zawodnikom biorącym udział w zawodach sportowych rekomendujemy wariant wzorowy lub celujący. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny Certyfikat.

      Wygodna forma przystąpienia do ubezpieczenia i zgłaszania roszczeń  - on-line.  

     W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy kliknąć w poniższy link, następnie dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia i podać dane dziecka oraz rodzica. Zostanie utworzone konto w serwisie Moja Aviva, gdzie będą wszelkie dokumenty oraz przekierowanie do wykonania przelewu składki na konto polisy. W celu zapisania drugiego dziecka trzeba ponownie kliknąć w link - to bardzo ważne, żeby było przypisane do tej wspólnej polisy! Link będzie aktywny do 8.11.2019 r. Wszystkie zgłoszone osoby będą objęte ubezpieczeniem od 1 września.  Każdy uczestnik ubezpieczenia otrzyma indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie.

     Link:   https://twojedziecko.aviva.pl/?token=948222505D738BB552DBE9E30316CD9E39DA479A

 

              

     Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące ubezpieczenia do pobrania w formacie PDF:

  

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

      

   Lista ryzyk

   

      

   Informacja dla rodziców

 

 

   Ulotka Twoje Dziecko - Ubezpieczenie NNW

 

 

   Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)

 

 

   Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW

 

 

   Dodatkowe informacje pod nr. 501-445-554

 

OYAMA KARATE

R2
baner pion
Kraków
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA