^Powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę. Życie również przypomina wspinaczkę. Ważne jest, żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt. Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć. Stojąc u podnóża góry, można tylko podziwiać jej szczyt." ....................................................... Wielki Mistrz Shigeru Oyama, 10 dan


MKS KOYAMA
Telefon: 501-445-554
e-mail: mks@koyama.pl

Oyama Karate

OYAMA KARATE

Małopolski Klub Sportowy KOYAMA

-------- MKS KOYAMA -------- ------ OYAMA KARATE -------

OYAMA_2.jpg

------ SPORT PRZECIW ------ ------ WYKLUCZENIOM -------

logo s_p_w_medal.jpg

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

Sukcesy sportowe w sezonie 2017/2018

 

 19-20.05.2018r. - XXIV Mistrzostwa Polski OYAMA PFK, Jelenia Góra

      Lekki Kontakt:

               Maciej Pollok                  1m.

               Dawid Wilk                     2m.

               Kinga Kozielska              2m.

               Alicja Twardowska           3m.

 

                    Knockdown:

               Bartłomiej Kwapisz           2m.

     Semi-Knockdown:

               Maja Wójcik                  1m.

               Weronika Piskorz          1m.

               Zuzanna Górka              2m.

               Zofia Marzec                 2m.

               Stanisław Barycki         2m.

 

 

28.04.2018r. - Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK, Padew Narodowa

      Lekki Kontakt:

               Alicja Twardowska         1m.

             

     Semi-Knockdown:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Zuzanna Górka               2m.

               Joanna Kozłowska          2m.

 

21.04.2018r. - Mistrzostwa Makroregionu Południowego OYAMA PFK, Sosnowiec

      Lekki Kontakt:

               Dawid Wilk                    1m.

               Maciej Pollok                 1m.

               Alicja Twardowska          3m.

               Wojciech Raczyński       3m.

              

     Semi-Knockdown:

               Maja Wójcik                  1m.

               Zuzanna Górka               1m.

               Weronika Piskorz           1m.

               Michał Piwowar              1m.

               Zofia Marzec                   2m.

               Anna Mituś                     2m.

               Piotr Dziura                    2m.

               Joanna Kozłowska          3m.

 

24.03.2018r. - Puchar Polski OYAMA CUP, Rzeszów

                       Knockdown:                                        Michał Krupa                2m.

 

24.03.2018r. – XXIV Mistrzostwa Polski Oyama Polskiej Federacji Karate w Kata, Rzeszów

     Kata:

               Alicja Twardowska   1m. (Dziecko)

               Jakub Piasecki        2m. (Junior starszy)

Maja Wójcik           3m. (Juniorki starsze)

     Kobudo:

Jakub Piasecki   1m. (Junior starszy)

Maja Wójcik       2m. (Juniorki starsze)

 

3.03.2018r. - Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego OYAMA PFK, Żagań


                      Kata:

               Dawid Wilk                     1m.

               Jakub Piasecki                1m.

               Alicja Twardowska           3m.

      Lekki Kontakt:

              Alicja Twardowska           3m.

                          

     Semi-Knockdown:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Zuzanna Górka               1m.

 

26.11.2017r. - Puchar Makroregionu Zachodniego OYAMA PFK, Wrocław

      Lekki Kontakt:

               Alicja Twardowska           1m.

               Dawid Wilk                     1m.

               Grzegorz Barycki            2m.

              

                      Kata:

               Mateusz Kiejko-Kutrzeba  3m.

     Semi-Knockdown:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Stanisław Barycki           1m.

               Wojciech Hajduk             1m.

               Magdalena Opach            2m.

               Joanna Kozłowska           3m.

               Zuzanna Górka                3m.

 

11-12.11.2017r. – Mistrzostwa Europy OYAMA IKF, Estonia

        Kata:

              Maja Wójcik                  2m. (Jun. St.)

     Semi-Knockdown:

               Maja Wójcik                    2m.

 

21.10.2017r. – Puchar Makroregionu Południowego OYAMA PFK, Dobczyce

     Lekki Kontakt:

             Patryk Bolek                  1m.

             Igor Kromka                    1m.

             Zofia Marzec                   1m.

             Alicja Twardowska           2m.

             Kinga Kozielska              2m.

             Hubert Szlósarczyk         2m.

             Szymon Dyngosz            3m.

              

     Semi-Knockdown:

Magdalena Opach            1m.

Gniewomir Herbst             1m.

Wiaczesław Bałakajew      1m.

Maja Wójcik                     2m.

Joanna Kozłowska            2m.

Zuzanna Górka                 2m.

Michalina Mejbaum           2m.

Wojciech Hajduk               2m.

Anna Mituś                       2m.

Dorian Pokrywka               2m.

Weronika Piskorz              3m.

Dominika Konik                 3m.

Mateusz Kiejko-Kutrzeba    3m.

Rafał Żaba                         3m.

Deklaracja członkowska

     Poniżej znajduje się deklaracja członkowska MKS KOYAMA do pobrania w formacie PDF. Druk deklaracji można pobrać od instruktora lub wydrukować dwustronnie. Wypełnioną deklarację należy przekazać instruktorowi wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za indywidualną licencję na konto klubu. Proszę w deklaracji wpisać odpowiednią nazwę sekcji: RUCZAJ, KURDWANÓW, KURDWANÓW II, KLINY, PROKOCIM, WOLA DUCHACKA, MATECZNY, DOBCZYCE, MYŚLENICE.

 

   Deklaracja członkowska MKS KOYAMA

 

    

   RODO - Klauzula informacyjna MKS KOYAMA

 

 

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE DLA ĆWICZĄCYCH W SEZONIE 2019/2020

     Proponujemy i polecamy wszystkim ćwiczącym, uczniom szkół podstawowych, średnich lub przedszkoli, przystąpienie do wspólnego ubezpieczenia grupowego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (zamiast ubezpieczenia w szkole). Grupa ma charakter otwarty – do ubezpieczenia mogą przystąpić też inne osoby, np. rodzeństwo czy koledzy.

     Jest to ubezpieczenie firmy Aviva dla osób uczęszczających do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, policealnych) w wieku do 22 lat. Ochrona będzie ważna od 1.09.2019 do 31.08.2020 na terenie całego świata - w szkole, w domu, na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii i innych wyjazdów. Obejmuje wyczynowe uprawianie sportu oraz sporty walki.

     Ubezpieczenie posiada bardzo szeroki zakres ochrony. Oprócz trwałego uszczerbku na zdrowiu, zawiera pobyt w szpitalu (od pierwszego dnia) z powodu nieszczęśliwego wypadku oraz choroby, koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, operacji plastycznych i odbudowy stomatologicznej, pogryzienia, ukąszenia, a także szeroki zakres usługi assistance. Do wyboru są 4 warianty różniące się sumą ubezpieczenia i składką. Zawodnikom biorącym udział w zawodach sportowych rekomendujemy wariant wzorowy lub celujący. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny Certyfikat.

      Wygodna forma przystąpienia do ubezpieczenia i zgłaszania roszczeń  - on-line.  

     W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy kliknąć w poniższy link, następnie dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia i podać dane dziecka oraz rodzica. Zostanie utworzone konto w serwisie Moja Aviva, gdzie będą wszelkie dokumenty oraz przekierowanie do wykonania przelewu składki na konto polisy. Link będzie aktywny do 27.10.2019 r. Wszystkie zgłoszone osoby będą objęte ubezpieczeniem od 1 września. W celu zapisania drugiego dziecka trzeba ponownie kliknąć w link. Każdy uczestnik ubezpieczenia otrzyma indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie.

     Link:   https://twojedziecko.aviva.pl/?token=948222505D738BB552DBE9E30316CD9E39DA479A

 

              

     Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące ubezpieczenia do pobrania w formacie PDF:

  

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

      

   Lista ryzyk

   

      

   Informacja dla rodziców

 

 

   Ulotka Twoje Dziecko - Ubezpieczenie NNW

 

 

   Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)

 

 

   Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW

 

 

   Dodatkowe informacje pod nr. 501-445-554

 

Składki członkowskie dla sekcji: Dobczyce i Myślenice

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

MKS KOYAMA W SEZONIE 2019/2020

DLA SEKCJI DOBCZYCE i MYŚLENICE

 

1.  Do udziału w treningach organizowanych przez Małopolski Klub Sportowy KOYAMA uprawnieni są członkowie Klubu czyli osoby, które złożyły deklarację członkowską oraz mają na bieżąco uregulowaną składkę członkowską.

2.  Składka członkowska płatna jest w miesięcznych, stałych ratach, które uwzględniają wszystkie dni wolne, święta i ferie. Tym samym składki nie są zależne od ilości treningów w miesiącu.

3.  Składka członkowska dla osób ćwiczących w sekcjach: Dobczyce, Myślenice wynosi 90 zł miesięcznie (wyjątek: wrzesień, styczeń i luty – po 70 zł).

     Osoby ćwiczące raz w tygodniu opłacają składkę w wysokości 60 zł.

4.  W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki. W razie uzasadnionej nieobecności trwającej minimum 2 tygodnie w sposób ciągły istnieje możliwość obniżenia raty miesięcznej po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem lub biurem klubu.

5.  W przypadku krótszych nieobecności na treningach ćwiczący zobowiązany jest do zapłacenia pełnej składki miesięcznej, niezależnie od przyczyny nieobecności.

6.  Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca wyłącznie na konto Klubu o numerze: 03 8589 0006 0000 0026 1948 0001. Jako tytuł przelewu wpisujemy dokładnie treść: imię i nazwisko, Miejscowość, składka członkowska za miesiąc ... (np.: Jan Nowak, Dobczyce, składka członkowska za listopad). Ze względu na przepisy księgowe proszę nie używać innych sformułowań typu: „za treningi” czy „czesne”.

7.  Dowód wpłaty miesięcznej raty należy okazać instruktorowi.

8.  Promujemy udział rodzeństwa i rodziców w treningach karate. W przypadku dwóch osób z rodziny miesięczna rata składki od każdego ćwiczącego jest niższa o 10 zł, w przypadku 3 (lub więcej) osób – o 20 zł.

9.  Coroczna, jednorazowa składka klubowa i licencyjna na rzecz OYAMA PFK  wynosi 50 zł. Należy ją wpłacić na konto Klubu z dopiskiem: licencja indywidualna. Potwierdzenie wpłaty wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją członkowską Klubu należy przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia najpóźniej do 31 X. Na tej podstawie każdy otrzyma legitymację Federacji.

10. Egzaminy na stopnie kyu odbędą się w dwóch sesjach w ciągu roku szkoleniowego (w styczniu i w czerwcu). Opłaty za udział w egzaminach należy wpłacać na konto Klubu przed egzaminem z dopiskiem: składka egzaminacyjna. Potwierdzenie wpłaty należy okazać instruktorowi, zapisując się na egzamin.

11. Wysokość składek egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA PFK.  Obecnie wynoszą one: od 10 kyu do 5S/5 kyu – 70 zł, 4 kyu – 80 zł, 3 kyu – 100 zł, 2 kyu – 120 zł,   1 kyu – 220 zł.

 

ZARZĄD MKS KOYAMA

Sukcesy sportowe w sezonie 2016/2017

 

 27-28.05.2017r. - XXII Mistrzostwa Polski OYAMA PFK, Andrychów

      Lekki Kontakt:

               Patryk Bolek                  1m.

               Igor Kromka                    1m.

               Zofia Marzec                   1m.

               Dawid Wilk                     3m.

 

                    Knockdown:

               Michał Krupa                  2m.

     Semi-Knockdown:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Zuzanna Górka               1m.

               Maja Wójcik                   1m.

               Magdalena Opach           1m.

               Dominika Konik               2m.

               Joanna Kozłowska           2m.

 

 

23.04.2017r. - Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej OYAMA PFK, Radom

      Lekki Kontakt:

               Igor Kromka                   1m.

               Zofia Marzec                  1m.

               Dawid Wilk                    2m.

     Semi-Knockdown:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Zuzanna Górka               1m.

               Michalina Mejbaum         2m.

               Maciej Skiba                  2m.

               Joanna Kozłowska          3m.

               Alicja Fugiel                   3m.

               Jakub Twardowski           3m.

 

25.03.2017r. – XXIII Mistrzostwa Polski Oyama Polskiej Federacji Karate w Kata, Turek

     Kata:

               Maja Wójcik           1m. (Juniorki starsze)

               Jakub Piasecki        3m. (Junior)

Michał Żurek           3m. (Dziecko)

     Kobudo:

Jakub Piasecki   2m. (Junior)

Maja Wójcik       3m. (Juniorki starsze)

 

11.03.2017r. - Puchar Polski OYAMA PFK "Memoriał Soshu Shigeru Oyamy", Chorzów

                       Knockdown:                                                  Michał Krupa                3m.

 

11.03.2017r. - V Mistrzostwa Polski Południowej OYAMA PFK, Chorzów

      Lekki Kontakt:

               Igor Kromka                    1m.

               Zofia Marzec                   1m.

               Zuzanna Ziarniak             1m.

               Dawid Wilk                     3m.

              

     Semi-Knockdown:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Magdalena Opach           1m.

               Maja Wójcik                   1m.

               Weronika Piskorz            1m.

               Joanna Kozłowska           2m.

               Zuzanna Górka                2m.

               Dominika Konik               2m.

               Jakub Twardowski            3m.

               Hubert Ryz                      3m.

 

26-27.11.2016r. – Otwarte Mistrzostwa Europy Kyokushinkai Tezuka Group, Wałbrzych

      Lekki Kontakt:

               Patryk Bolek                 3m.

               Grzegorz Barycki          3m.

             

     Kata:

              Maja Wójcik                  2m. (Jun. St.)

              Patrycja Lichoń             3m. (Seniorka)

                           

     Kobudo:

Maja Wójcik                3m. (Jun. St.)

     Semi-Knockdown:

               WeronikaPiskorz            1m.

               Joanna Kozłowska          2m.

               Magdalena Opach           2m

               Maja Wójcik                    2m.

               Dominika Konik               2m.

               Gniewomir Herbst            2m.

               Zuzanna Górka                3m.

            

                   Knockdown:

               Michał Krupa                  1m.

               Bartłomiej Kwapisz         3m.

 

05.11.2016r. – Puchar Polski Południowej w OYAMA KARATE, Kraków

     Lekki Kontakt:

             Grzegorz Barycki            1m.

             Igor Kromka                    1m.

             Mateusz Kiejko-Kutrzeba  1m.

             Dawid Wilk                      2m.

             Zofia Marzec                   3m.

             Zuzanna Ziarniak             3m.

             Patryk Bolek                   3m.

     Semi-Knockdown:

Magdalena Opach            1m.

Weronika Piskorz             1m.

Gniewomir Herbst             1m.

Wiaczesław Bałakajew      1m

Joanna Kozłowska            2m.

Kalina Fliegner                  2m.

Bartłomiej Kwapisz            2m.

Maja Wójcik                     3m.

Dominika Konik                3m.

Maciej Skiba                    3m.

Jakub Stępień                   3m.

Sukcesy sportowe w sezonie 2015/2016

 

 21-22.05.2016r. - XXI Mistrzostwa Polski OYAMA KARATE, Rzeszów

      Lekki Kontakt:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Stanisław Barycki           2m.

               Grzegorz Barycki            3m.

               Zofia Marzec                   3m.

               Igor Kromka                    3m.

               Jakub Stępień                 3m.

     Semi-Knockdown:

               Zuzanna Górka               2m.

               Jakub Twardowski           2m.

               Magdalena Opach           3m.

               Piotr Saletra                   3m.

 

                    Knockdown:

               Michał Krupa                  1m.

 

23.04.2016r. - Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej OYAMA PFK, Pionki

      Lekki Kontakt:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Stanisław Barycki           1m.

               Zofia Marzec                   3m.

     Semi-Knockdown:

               Wiaczesław Bałakajew    1m.

               Magdalena Opach           1m.

               Maja Wójcik                   1m.

               Weronika Piskorz            3m.

               Konrad Wanowicz            3m.

 

19.03.2016r. - IV Mistrzostwa Polski Południowej OYAMA PFK, Oświęcim

      Lekki Kontakt:

               Gniewomir Herbst           1m.

               Grzegorz Barycki           1m.

               Aleksandra Kisielewska  2m.

               Tomasz Słupski               2m.

               Zofia Marzec                   3m.

     Semi-Knockdown:

               Wiaczesław Bałakajew   1m.

               Magdalena Opach           2m.

               Jakub Twardowski           2m.

               Joanna Kozłowska           2m.

               Maja Wójcik                    3m.

               Weronika Piskorz            3m.

               Michał Krupa                   3m.

 

12.03.2016r. – XXII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata, Olkusz

     Kata:

               Patrycja Guzik           2m. (Seniorka)

               Michał Krupa             2m. (Młodzieżowiec)

               Maja Wójcik              3m. (Juniorka)       

Alicja Twardowska     3m. (dziecko)

     Kobudo:

Maja Wójcik      1m. (Junior)

Michał Krupa      3m. (Młodzieżowiec)

 

21-22.11.2015r. – XVI Puchar Polski w Oyama Karate OYAMA TOP, Piotrków Trybunalski

      Lekki Kontakt:

               Gniewomir Herbst            2m.

               Hanna Wójcik                 2m.

               Zofia Marzec                   3m.

               Aleksandra Kisielewska   3m.

     Semi-Knockdown:

               Wiaczesław Bałakajew   1m.

               Magdalena Opach           1m.

               Zuzanna Górka               1m.

               Patryk Fliśnik                  1m.

               Maja Wójcik                    2m.

               Maciej Skiba                   2m.

 

08.11.2015r. – Puchar Polski Południowej w OYAMA KARATE, Olkusz

     Lekki Kontakt:

             Zofia Marzec                   2m.

             Hanna Wójcik                 3m.

             Tomasz Słupski               3m.

             Oskar Bulga                     3m.

             Gniewomir Herbst            3m.

             Jakub Piasecki                3m.

             Piotr Saletra                    3m.

     Semi-Knockdown:

Maja Wójcik                    1m.

Dominika Konik               1m.

Patryk Fliśnik                  1m.

Hubert Ryz                      2m.

Jakub Twardowski            2m.

Joanna Skoś                   2m.

Gabriel Chrabąszcz         3m.

Sukcesy sportowe w sezonie 2014/2015

 

 23 - 24.05.2015r.  –  Otwarty Puchar Europy OYAMA IKF,  Wieliczka

      Kata:

Maja Wójcik                   2m.

 

      Lekki Kontakt (12-14):

Magdalena Opach           1m.

Zuzanna Górka                2m.

Joanna Kozłowska           2m.

Jakub Stępień                 3m.

     Semi-Knockdown:

Hubert Ryz                      2m.

Maja Wójcik                    3m.

Jakub Twardowski            3m.

Dominika Konik               3m.

 

 23.05.2015r.  –  XX Otwarte Mistrzostwa Polski OYAMA PFK,  Wieliczka

                        Lekki Kontakt (10-12):

                  Zosia Marzec                  2m.

 

 25.04.2015r.  –  III Mistrzostwa Polski Południowej Oyama Karate w Kumite,  Tarnów

      Lekki Kontakt:

Magdalena Opach           1m.

Weronika Romanowska   2m.

Gniewomir Herbst            2m.

Zuzanna Górka                2m.

Aleksandra Kisielewska    3m.

Jakub Piasecki                3m.

Joanna Kozłowska           3m.

     Semi-Knockdown:

Maja Wójcik                    1m.

Jakub Twardowski            1m.

Maciej Skiba                   2m.

Patryk Fliśnik                  2m.

Wiktoria Fliśnik               3m.

Dominika Konik               3m.

Bartłomiej Kwapisz          3m.

                    Najlepsza Zawodniczka Mistrzostw:     Magdalena Opach

 

07.03.2015r.  –  XXI Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Koło

     Kata:

Maja Wójcik                    1m.

     Kobudo:

Maja Wójcik                    3m.

 

22.11.2014r.    XV Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Oyama Karate OYAMA TOP,  Jelenia Góra

      Lekki Kontakt:

Zuzanna Górka                1m.

Bartosz Wojdyła              1m.

Stanisław Barycki            2m.

Wiktoria Fliśnik               3m.

Weronika Piskorz            3m.

Jakub Piasecki                3m.

Gniewomir Herbst            3m.

Magdalena Opach            3m.

     Semi-Knockdown:

Patryk Fliśnik                  1m.

Maja Wójcik                    3m.

Wiaczesław Bałakajew     3m.

 

26.10.2014r.    Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Oyama Karate,  Tarnobrzeg

     Lekki Kontakt:

Gniewomir Herbst            1m.

Aleksandra Kisielewska    1m.

Wiktoria Fliśnik                1m.

Ola   Zawadzka                2m.

Bartosz Wojdyła              2m.

Michał Wróbel                 3m.

Stanisław Barycki            3m.

Jakub Piasecki                3m.

Weronika Piskorz            3m.

Zuzanna Górka                3m.

     Semi-Knockdown:

Maja Wójcik                    1m.

Dominika Konik               1m.

Patryk Fliśnik                  1m.

Hubert Ryz                      2m.

Jakub Twardowski            2m.

Joanna Skoś                   2m.

Gabriel Chrabąszcz         3m.

Sukcesy sportowe w sezonie 2013/2014

 

08.06.2013r.  –  V Mistrzostwa Jury Krakowsko-Częstochowskiej,  Olkusz

     Kata:

Maja Wójcik                    1m.

Natalia Modzelewska       2m.

Hanna Wójcik                 3m.

     Lekki Kontakt:

Gniewomir Herbst           1m.

Bartosz Wojdyła             1m.

Magdalena Opach           1m.

Stanisław Barycki            2m.

Wiktoria Fliśnik               2m.

Natalia Modzelewska       2m.

Weronika Piskorz            2m.

Jakub Twardowski            2m.

Ola Zawadzka                 3m.

Dominika Konik               3m.

Jakub Pałucki                 3m.

 

13-14.04.2013r. –  XVIII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kumite, Moszczenica k/Piotrkowa Trybunalskiego

     Lekki Kontakt:

Maja Wójcik                   1m.

Magdalena Opach           2m.

Wiktoria Fliśnik               2m.

Bartosz Wojdyła             2m.

Stanisław Barycki           3m.

Jakub Stępień                 3m.

Maciej Skiba                   3m.

     Semi-Knockdown:

Patryk Fliśnik                  2m.

Wiaczesław Bałakajew     3m.

 

23.03.2013r.  –  XIX Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Łask

                       Kata:

                  Jakub Stępień                  3m.

 

24.11.2012r.  –  XIII Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Oyama Karate OYAMA TOP,  Radom

     Lekki Kontakt:

Maja Wójcik                    1m.

Wiktoria Fliśnik               1m.

Stanisław Barycki            2m.

Olga Frączek                   3m.

Hubert Ryz                      3m.

Magdalena Opach            3m.

     Semi-Knockdown:

Michał Krupa                   3m.

 

27.10.2012r.  –  Mistrzostwa Małopolski Oyama Karate w Kumite,  Andrychów

     Lekki Kontakt:

Jakub Stępień                  1m.

Bartosz Wojdyła              1m.

Maja Wójcik                    1m.

Olga Frączek                   1m.

Wiktoria Fliśnik                1m.

Patryk Fliśnik                  1m.

Magdalena Opach            2m.

Maciej Skiba                    2m.

Stanisław Barycki            3m.

     Semi-Knockdown:

Joanna Skoś                   3m.

Sukcesy sportowe w sezonie 2012/2013

 

08.06.2013r.  –  V Mistrzostwa Jury Krakowsko-Częstochowskiej,  Olkusz

     Kata:

Maja Wójcik                    1m.

Natalia Modzelewska       2m.

Hanna Wójcik                 3m.

     Lekki Kontakt:

Gniewomir Herbst           1m.

Bartosz Wojdyła             1m.

Magdalena Opach           1m.

Stanisław Barycki            2m.

Wiktoria Fliśnik               2m.

Natalia Modzelewska       2m.

Weronika Piskorz            2m.

Jakub Twardowski            2m.

Ola Zawadzka                 3m.

Dominika Konik               3m.

Jakub Pałucki                 3m.

 

13-14.04.2013r. –  XVIII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kumite, Moszczenica k/Piotrkowa Trybunalskiego

     Lekki Kontakt:

Maja Wójcik                   1m.

Magdalena Opach           2m.

Wiktoria Fliśnik               2m.

Bartosz Wojdyła             2m.

Stanisław Barycki           3m.

Jakub Stępień                 3m.

Maciej Skiba                   3m.

     Semi-Knockdown:

Patryk Fliśnik                  2m.

Wiaczesław Bałakajew     3m.

 

23.03.2013r.  –  XIX Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Łask

                       Kata:

                  Jakub Stępień                  3m.

 

24.11.2012r.  –  XIII Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Oyama Karate OYAMA TOP,  Radom

     Lekki Kontakt:

Maja Wójcik                    1m.

Wiktoria Fliśnik               1m.

Stanisław Barycki            2m.

Olga Frączek                   3m.

Hubert Ryz                      3m.

Magdalena Opach            3m.

     Semi-Knockdown:

Michał Krupa                   3m.

 

27.10.2012r.  –  Mistrzostwa Małopolski Oyama Karate w Kumite,  Andrychów

     Lekki Kontakt:

Jakub Stępień                  1m.

Bartosz Wojdyła              1m.

Maja Wójcik                    1m.

Olga Frączek                   1m.

Wiktoria Fliśnik                1m.

Patryk Fliśnik                  1m.

Magdalena Opach            2m.

Maciej Skiba                    2m.

Stanisław Barycki            3m.

     Semi-Knockdown:

Joanna Skoś                   3m.

Sukcesy sportowe w latach 1995/2012

 

16.06.2012r.  –  IV Mistrzostwa Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kata,  Olkusz

                       Kata:

                  Joanna Zawiślan              3m.

                 Natalia Modzelewska       3m.

 

13.05.2012r.   –  Ogólnopolski Turniej Oyama Karate w Lekkim Kontakcie,  Tychy

                      Lekki Kontakt:

                  Patryk Fliśnik                  2m.

                  Maciej Skiba                   3m.

 

31.03.2012r.  –  XVIII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Olkusz

                       Kata:

                  Natalia Modzelewska       3m.

 

26.03.2011r.   –  XVII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Rzeszów

                      Kata:

                  Maja Wójcik                    3m.

 

27.03.2010r.  –  XVI Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Oświęcim

                      Kata:

                  Jakub Stępień                  2m.

 

30.05.2009r.  –  Mistrzostwa Polski Południowej Oyama Karate w Kata,  Oświęcim

                     Kata:

                 Michał Krupa                   2m.

                Julia Lisowska                 2m.

                Joanna Zawiślan              3m.

 

29.11.2008r.  –  Puchar Polski Juniorów i Seniorów Oyama PFK,  Jelenia Góra

                    Semi-Knockdown:

                Bartłomiej Brzezicki         3m.

 

14.06.2008r.  –  II Turniej Ziemi Oświęcimskiej Oyama Karate w Kata,  Oświęcim

                    Kata:

                Michał Krupa                   1m.

                Julia Lisowska                 3m.

 

01.12.2007r.  –  Puchar Polski Juniorów i Seniorów Oyama PFK,  Jelenia Góra

                   Semi-Knockdown:

               Bartłomiej Brzezicki        3m.

 

15.05.2005r.  –  VIII Mistrzostwa Polski Juniorów w Oyama Karate,  Łomianki

                   Semi-Knockdown:

               Damian Stelmach            3m.

 

30.10.2004r.  –  Mistrzostwa Polski Południowej Oyama Karate w Kata,  Oświęcim

                  Kata:

              Albert Leśniak                 2m.

 

15.05.2004r.   –  VII Mistrzostwa Polski Juniorów w Oyama Karate,  Warszawa

                Semi-Knockdown: 

             Damian Stelmach            3m.

 

17.05.2003r.   –  IX Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Oświęcim

                Kata:

             Bartosz Rozwadowski     3m.

 

20.04.2002r.   –  ROAMER Challenge w Karate,  Warszawa

                Seni-Knockdown:

             Bartosz Rozwadowski     1m.

             Mateusz Kus                  2m.

             Marcin Rozwadowski       2m.

 

28.10.2001r.  IV Mistrzostwa Polski Juniorów w Oyama Karate

               Semi-Knockdown: 

            Michał Blasiński              3m.

 

20.05.2001r.  –  VII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Chorzów

Kata:

Andrzej Guzik                 2m.

     Kobudo:

Andrzej Guzik                 2m.

 

22.04.1995r.  –  I Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kata,  Warszawa

               Kata:

          Maciej Krupnik               1m.

 

NASZE SUKCESY

 

     Wielki Mistrz Shigeru Oyama 10 dan powiedział:

 

"Studiowanie karate jest jak wspinanie się na wysoką górę.

Życie również przypomina wspinaczkę.

Ważne jest żeby wytrwale próbować dotrzeć na sam szczyt.

Kiedy już się go osiągnie, można wiele dostrzec i zrozumieć.

Stojąc u podnóża góry można tylko podziwiać jej szczyt."

 

     Każdy ćwiczący oyama karate zdobywa swój szczyt. Jedni wchodzą na wysoką górę inni na mniejszą. Ale każdy osiąga sukces poprawiając swoją sprawność, zdobywając nowe umiejętności, zdając kolejne egzaminy. Niektórzy uczestniczą w rywalizacji sportowej. Najwytrwalsi zdają egzaminy mistrzowskie. Każdy, jeśli tylko chce, może wyznaczyć sobie swój cel i do niego dążyć.

RANKINGI

Miejsca zawodników MKS KOYAMA w Rankingach Najlepszych Sportowców

 

       Ranking Najlepszych Sportowców MKS KOYAMA w Sezonie 2017/2018

1 m.     Maja Wójcik

2 m.     Alicja Twardowska

3 m.     Zuzanna Górka

4 m.     Dawid Wilk

5 m.     Gniewomir Herbst

5 m.     Jakub Piasecki

7 m.     Zofia Marzec

7 m.     Weronika Piskorz

9 m.     Michał Krupa

9 m.     Maciej Pollok

 

      Ranking Najlepszych Sportowców OYAMA KARATE w Polsce w 2017r.

 

           Maja Wójcik        -  Wyróżnienie w Kategorii Juniorek 14-18 lat

          MKS KOYAMA   -   5 miejsce w Kategorii Najlepszych Klubów

 

       Ranking Najlepszych Sportowców MKS KOYAMA w Sezonie 2016/2017

1 m.     Maja Wójcik

2 m.     Michał Krupa

3 m.     Gniewomir Herbst

4 m.     Magdalena Opach

5 m.     Zuzanna Górka

5 m.     Joanna Kozłowska

7 m.     Igor Kromka

8 m.     Dominika Konik

8 m.     Weronika Piskorz

10 m.    Zofia Marzec

 

      Ranking Najlepszych Sportowców OYAMA KARATE w Polsce w 2016r.

          Maja Wójcik         -  1 miejsce w Kategorii Juniorek 14-18 lat

          Gniewomir Herbst  -  2 miejsce w Kategorii Juniorów Młodszych

          Michał Krupa        -  2 miejsce w Kategorii Seniorów

 

          MKS KOYAMA   -   4 miejsce w Kategorii Najlepszych Klubów

          Sensei Mirosław Osika, Prezes MKS KOYAMA   -   Nagroda Specjalna:

          „Za wysokie wyniki sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą w 2016 roku

                        

      Ranking Najlepszych Sportowców MKS KOYAMA w Sezonie 2015/2016

1 m.     Michał Krupa

2 m.     Maja Wójcik

3 m.     Gniewomir Herbst

4 m.     Magdalena Opach

5 m.     Wiaczesław Bałakajew

6 m.     Zofia Marzec

7 m.     Zuzanna Górka

8 m.     Patryk Fliśnik

8 m.     Jakub Twardowski

10 m.    Stanisław Barycki

 

      Ranking Najlepszych Sportowców OYAMA KARATE w Polsce w 2015r.

          Maja Wójcik         -  1 miejsce w Kategorii Juniorek 14-18 lat

          Magdalena Opach -  2 miejsce w Kategorii Młodziczek i Juniorek Młodszych

          Zuzanna Górka     -  3 miejsce w Kategorii Młodziczek i Juniorek Młodszych

 

          MKS KOYAMA   -   6 miejsce w Kategorii Najlepszych Klubów

          MKS KOYAMA   -   Nagroda Specjalna: „Za wysokie wyniki sportowe

                                       w pracy z dziećmi i młodzieżą w 2015 roku

 

      Ranking Najlepszych Sportowców MKS KOYAMA w Sezonie 2014/2015

1 m.     Maja Wójcik 

2 m.     Zuzanna Górka

3 m.     Magdalena Opach

4 m.     Jakub Twardowski

4 m.     Patryk Fliśnik

6 m.     Dominika Konik

7 m.     Gniewomir Herbst

7 m.     Hubert Ryz

9 m.     Wiktoria Fliśnik

9 m.     Bartosz Wojdyła

9 m.     Joanna Kozłowska

 

      Ranking Najlepszych Sportowców OYAMA KARATE w Polsce w 2014r.

               Patryk Fliśnik     -     1 miejsce ex aequo z 2 zawodnikami

                                                        w Kategorii Juniorów 14-18 lat

 

               MKS KOYAMA   -     7 miejsce w Kategorii Najlepszych Klubów

 

     Ranking Najlepszych Sportowców MKS KOYAMA w Sezonie 2013/2014

1 m.     Wiktoria Fliśnik

2 m.     Maja Wójcik

3 m.     Gniewomir Herbst

4 m.     Bartosz Wojdyła

5 m.     Patryk Fliśnik

5 m.     Jakub Stępień

7 m.     Stanisław Barycki

7 m.     Natalia Modzelewska

7 m.     Jakub Twardowski

10 m.   Magdalena Opach

10 m.   Maciej Skiba

 

     Ranking Najlepszych Sportowców OYAMA KARATE w Polsce w 2013r.

               Maja Wójcik     -     1 miejsce ex aequo w Kategorii Juniorek 10-14 lat

 

     Ranking Najlepszych Sportowców MKS KOYAMA w Sezonie 2012/2013

1 m.     Maja Wójcik

2 m.     Wiktoria Fliśnik

3 m.     Magdalena Opach

4 m.     Bartosz Wojdyła

4 m.     Stanisław Barycki

6 m.     Jakub Stępień

7 m.     Patryk Fliśnik

8 m.     Olga Frączek

9 m.     Maciej Skiba

10 m.   Natalia Modzelewska

OYAMA KARATE

baner pion
Copyrigcht © 2013 Małopolski Klub Sportowy KOYAMA